המסלקה הפנסיונית – המדריך המלא

מהי המסלקה הפנסיונית?

המסלקה הפנסיונית היא מערכת ממוחשבת מרכזית שנועדה לרכז את כל המידע אודות החסכונות הפנסיוניים של אזרחי ישראל. המערכת מחוברת לכל הגופים המוסדיים במשק הישראלי – חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות.
מטרת הקמת המסלקה היא לאפשר לכל אזרח ישראלי לקבל תמונה מלאה ומקיפה של מצבת החסכונות הפנסיוניים שלו, בצורה נוחה, זמינה ומאובטחת. באמצעות המסלקה, כל אדם יכול לעקוב אחרי הכספים שצבר לאורך השנים בקופות השונות, לבדוק את גובה ההפקדות, את דמי הניהול שמשלם, את התשואות שהשיג ופרטים נוספים.
המסלקה הפנסיונית הוקמה ביוזמת משרד האוצר ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, מתוך רצון להגביר את השקיפות, את הפיקוח ואת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. השימוש במסלקה אינו כרוך בתשלום עבור האזרח והיא פתוחה לשימוש עבור כל תושב.

דוח מסלקה פנסיונית

אחד השירותים המרכזיים שהמסלקה הפנסיונית מספקת הוא הפקת דוח מרכז של כל נתוני החיסכון הפנסיוני של האזרח. הדוח מציג בצורה ברורה ונגישה את המידע הבא:

 • רשימת כל חשבונות החיסכון הפנסיוני (ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות)
 • היתרות הצבורות בכל אחד מהחשבונות
 • פירוט ההפקדות לכל חשבון בשנה האחרונה
 • פרטים על הכיסויים הביטוחיים (ביטוח שארים, ביטוח אובדן כושר עבודה)
 • מסלולי ההשקעה בהם מנוהלים הכספים בכל קופה
 • שיעור דמי הניהול המשולמים בכל אחד מהחשבונות
 • תחזית פנסיה חודשית משוערת בגיל פרישה

הדוח מספק הסתכלות רוחבית על החיסכון הפנסיוני ומאפשר לכל אדם לבחון את תמונת מצבו באופן שלם ומעמיק. בהתבסס על המידע בדוח, ניתן לקבל החלטות מושכלות על שינויים והתאמות רצויות בחיסכון, כמו איחוד חשבונות, שינוי מסלול, הגדלת הפקדות וכו'.

דוח מסלקה פנסיונית חינם

אחד היתרונות הגדולים של המסלקה הפנסיונית הוא שהשימוש בה לצורך קבלת דוחות והפקת מידע הוא ללא עלות. האזרח אינו נדרש לשלם דמי שימוש או עמלה עבור הנפקת דוח או שליפת נתונים מהמערכת.
משרד האוצר ורשות שוק ההון קבעו כי על הגופים המוסדיים לשאת בעלויות הפעלת המערכת, מתוך תפיסה שמדובר בשירות בעל ערך ציבורי שמטרתו לסייע לחוסכים לנהל את כספם בצורה טובה יותר. מימון המסלקה נעשה באמצעות דמי שימוש שמשלמים הגופים בהתאם להיקף החיסכון המנוהל על ידם.
האזרחים מוזמנים אפוא להשתמש במערכת ולקבל דוחות ללא הגבלה וללא חיוב. הדבר מאפשר לכל אדם לעקוב בצורה רציפה אחר מצב חסכונותיו ולנטר את השינויים לאורך זמן.

משרד האוצר והמסלקה הפנסיונית

למשרד האוצר ולרשות שוק ההון יש תפקיד מרכזי בהסדרת פעילות המסלקה הפנסיונית. הם אחראים על קביעת כללי הפעילות במערכת, על אכיפתם ועל פיקוח שוטף. להלן נקודות מרכזיות:

 • בחירת מפעיל למסלקה – משרד האוצר ערך מכרז פומבי לבחירת גוף שיקים ויפעיל את המסלקה. הזוכה במכרז הייתה חברת נס מחשוב שהקימה עבור המטרה הזו את חברת סוויפטנס.
 • קביעת תקנון המסלקה – הממונה על שוק ההון קבע את הוראות התקנון המסדיר את פעילות המסלקה, סמכויותיה והתנהלותה.
 • הגדרת לוחות זמנים – נקבעו בחוק פרקי הזמן המקסימליים למתן מענה מהגופים המוסדיים לבקשות מהמסלקה.
 • פיקוח ובקרה – רשות שוק ההון מפקחת על פעילות המסלקה, אוכפת ביצוע הוראות החוק וכללי המערכת ומוודאת הגנה על פרטיות המידע.
 • עלויות השימוש – נקבעו תעריפים מפוקחים עבור הגופים השונים לשימוש במערכת ונוצר מנגנון עדכון לתעריפים.

כניסה למסלקה הפנסיונית

הגישה למסלקה היא קלה ופשוטה לכל אזרח. כל שנדרש הוא להיכנס לאתר האינטרנט הרשמי של המסלקה ולהירשם כמשתמש.

תהליך הרישום כולל את השלבים הבאים:

 1. הזנת פרטים אישיים – שם, מספר תעודת זהות, תאריך לידה.
 2. בחירת ערוץ קבלת הודעות – SMS או דוא"ל.
 3. אימות זהות – באחת משתי הדרכים:
  • הזנת פרטי כרטיס אשראי לצורך זיהוי בלבד (ללא חיוב).
  • הנפקת קוד אימות בדואר רשום – נשלח תוך כ-3 ימי עסקים.
 4. בחירת קוד סודי (סיסמה) אישי למערכת.

לאחר הרישום, ניתן להיכנס למערכת בכל עת על ידי הקשת מספר תעודת הזהות והסיסמה האישית. האזור האישי מאפשר צפייה בכל המידע האישי המעודכן על החיסכון הפנסיוני.

מסלקה פנסיונית – דרכי יצירת קשר ותמיכה

המסלקה הפנסיונית מספקת מספר ערוצים לקבלת תמיכה ומענה על שאלות ובעיות:

 1. מוקד טלפוני – המסלקה מפעילה מרכז שירות טלפוני הזמין בימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00. מספר הטלפון הוא 02-5018335. נציגי השירות מספקים מענה לשאלות על תהליך ההרשמה, שחזור סיסמה, הסברים על הדוחות ועוד.
 2. צ'אט און ליין – באתר המסלקה קיים ממשק צ'אט המאפשר לפנות לנציג שירות בזמן אמת לקבלת סיוע.
 3. טופס יצירת קשר – באתר המסלקה ניתן למלא טופס מקוון ליצירת קשר עם בקשות או שאלות שונות.
 4. דוא"ל – ניתן לפנות למסלקה באמצעות כתובת הדוא"ל Info@pension.mof.gov.il.
 5. עמוד שאלות ותשובות – באתר המסלקה מופיע עמוד FAQ עם מגוון רחב של שאלות נפוצות ותשובות בנושאים כמו התחברות למערכת, קריאת הדוחות, בעיות טכניות ועוד.

יש לציין כי בשל אופי המידע הרגיש, נציגי המסלקה לא יוכלו לספק מענה מהותי לשאלות הנוגעות למוצרים הספציפיים או למצב החיסכון האישי. בנושאים אלו יופנה הפונה לגוף המוסדי הרלוונטי שמנהל את חסכונותיו. המסלקה שואפת לספק שירות יעיל, מהיר ומקצועי ופועלת ללא הרף לשיפור ערוצי התמיכה והמענה לציבור הפונים. המשתמשים מוזמנים לפנות לערוצים השונים בכל שאלה או בעיה ויקבלו סיוע מנציגי השירות המיומנים של המערכת.

ראשי תיבות וקיצורים נפוצים

ראשי תיבותפירוט
מ.ה.פמסלקה הפנסיונית
מ.ס.פמערכת סליקה פנסיונית
ר.ש.הרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
ג.מגוף מוסדי (חברת ביטוח / קרן פנסיה / קופת גמל / קרן השתלמות)
ד.מ.פדוח מסלקה פנסיונית
ק.גקופת גמל
ק.פקרן פנסיה
ק.הקרן השתלמות
ב.מביטוח מנהלים
א.כ.עאובדן כושר עבודה

סיכום

המסלקה הפנסיונית מהווה מהפכה של ממש בתחום החיסכון הפנסיוני בישראל. היא מספקת לאזרחים כלי חשוב לשליטה במידע, מעקב ובקרה על הכספים שחסכו במהלך שנות עבודתם.
הנגישות הקלה והשימוש החופשי מאפשרים לכל אחד להיות אקטיבי יותר בניהול פנסיית הזקנה שלו, לגלות מודעות לגובה החיסכון, לאתר כשלים ופערים ולפעול לתיקונם.
המעורבות של משרד האוצר והפיקוח ההדוק של רשות שוק ההון יוצרים מערכת אמינה, מאובטחת ויציבה לניהול מידע פנסיוני. זוהי דוגמה מצוינת לשירות ממשלתי חדשני ומתקדם שפועל לטובת הציבור הרחב.

נושאתיאור
מהי המסלקה הפנסיוניתהמסלקה הפנסיונית היא מערכת ממוחשבת מרכזית המרכזת את המידע על חסכונות הפנסיה של כל אזרחי ישראל. היא מחוברת לכל הגופים המוסדיים ומאפשרת לכל אדם לקבל תמונה מקיפה על מצבו הפנסיוני בקלות ובחינם.
דוח מסלקה פנסיוניתדוח המסלקה מרכז את כל נתוני החיסכון הפנסיוני של אדם, כולל יתרות צבורות, הפקדות, דמי ניהול, כיסויים ביטוחיים ותחזית פנסיה עתידית. הדוח מספק מבט רוחבי על מצב החיסכון ומאפשר קבלת החלטות מושכלות.
משרד האוצר והמסלקה הפנסיוניתמשרד האוצר ורשות שוק ההון אחראים על הקמת המסלקה, פיקוח על פעילותה וקביעת כללי האסדרה. הם מינו את מפעיל המערכת, קבעו את לוחות הזמנים למתן מענה ואת התעריפים לשימוש במערכת עבור הגופים המוסדיים.
כניסה למסלקה הפנסיוניתהכניסה למסלקה פשוטה וזמינה לכל אזרח. יש להיכנס לאתר האינטרנט הרשמי, להירשם עם פרטים אישיים ולעבור תהליך אימות זהות. לאחר מכן ניתן להיכנס לאזור האישי עם מספר תעודת זהות וסיסמה, ולצפות בדוחות המעודכנים.
מסלקה פנסיונית – יצירת קשר ותמיכהלמסלקה מגוון ערוצי תמיכה ושירות, כולל מוקד טלפוני, צ'אט, דוא"ל וטופס יצירת קשר מקוון. צוות התמיכה נותן מענה על בעיות טכניות ושאלות כלליות. בשאלות על מוצרים ספציפיים יש לפנות לגוף המוסדי הרלוונטי.
ראשי תיבות וקיצורים נפוציםטבלה המציגה את רשימת ראשי התיבות הנפוצים בהקשר של המסלקה הפנסיונית, כגון מ.ה.פ (מסלקה הפנסיונית), ר.ש.ה (רשות שוק ההון), ק.פ (קרן פנסיה) ועוד.
סיכוםהמסלקה הפנסיונית היא מהפכה אמיתית עבור האזרח הישראלי. היא כלי חשוב ואמין, תחת פיקוח ממשלתי, המספק נגישות למידע ויכולת שליטה בחסכונות הפנסיה. עם מגוון ערוצי השירות, כל אחד יכול לקבל תמיכה במהירות. מומלץ לכל אזרח להירשם ולהשתמש במסלקה לצורך התנהלות פנסיונית מיטבית ובניית עתיד כלכלי בטוח.
 

תוכן עניינים

אין באמור בפרסום זה כדי להוות ייעוץ פנסיוני המותאם לנתוניך האישיים, לצרכיך ולהעדפותיך, ואין בו משום המלצה לביצוע עסקה כלשהי במוצר פנסיוני. הנתונים הם לא נתונים רשמיים ולכן יכולים להשתנות בהתאם. *אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Scroll to Top

אתר לי דוח מסלקה